Afwikkelen van nalatenschap


De praktische zaken

Ik begeleid en ondersteun mensen bij de vraagstukken rondom het afwikkelen van een nalatenschap. Zeker na een overlijden zijn er nog zoveel dingen die geregeld moeten worden. Als nalatenschapscoach wil ik de onrust en twijfel over “wat en hoe moeten we het allemaal regelen en hoe gaan we dat aanpakken” bij u wegnemen. Daarbij help ik u bij allerlei vraagstukken zoals “kan ik de erfenis aanvaarden”, “wat moet ik allemaal regelen”, welke instanties moeten worden geïnformeerd?”.

Mijn rol als nalatenschapscoach kan daarbij op verschillende manieren worden ingevuld, van het adviseren en een klankbord bieden, de regie voeren tot aan het zelf zorgen voor de uitvoering als executeur (indien als zodanig benoemd in het testament of door middel van een volmacht verkregen van de gezamenlijke erfgenamen).

Een aantal van de zaken die spelen tijdens de afwikkeling, zijn:

  • Is er een testament, wie zijn de erfgenamen?
  • De erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen?
  • Opmaken van een boedelbeschrijving
  • De administratie regelen, denk aan onder meer verzekeringen, bankrekeningen, beleggingen en hypotheken
  • Zo nodig de woning ontruimen, huur opzeggen of verkoop
  • Regelen van de opzeggingen van abonnementen
  • Opstellen van de rekening & verantwoording
  • Voor een achterblijvende partner en/of kinderen in kaart brengen van de nieuwe (financiële) situatie
  • De belastingaangiftes (laten) opmaken.

Wanneer daar behoefte aan is of noodzakelijk in het traject, dan worden de juiste deskundigen ingeschakeld, zoals een accountant, jurist of notaris.


Ruimte voor uw emoties

Naast het uitzoeken en regelen van allerlei zaken ben ik er als nalatenschapscoach ook om u te ondersteunen bij de ’zachte kant’. Ik bied mensen de mogelijkheid om te praten over verdriet en gevoelens. Soms kan het ook zijn dat er binnen families andere meningen zijn over hoe het één en ander geregeld moet worden. Indien één van de erfgenamen is benoemd als Executeur, dan is het mijn ervaring dat het moeilijk kan zijn om als erfgenaam in een rouwproces te zitten en tegelijkertijd de meer zakelijke kant te moeten behartigen, waarbij er onderling tussen de erfgenamen verschillende belangen en inzichten zijn. Hierin kan ik bemiddelen en ben ik een objectieve partij.