Werkwijze

Gestart wordt met een eerste gesprek waarin we kennismaken en bespreken wat uw verwachtingen zijn en ik kan aangeven welke mogelijkheden er zijn voor begeleiding. Van belang is dat u een goed gevoel aan dit gesprek overhoudt en we op basis daarvan een samenwerking aan kunnen gaan. Want bij een nalatenschap gaat het om persoonlijke zaken en daar past mijn betrokkenheid bij.

Vervolgens zal ik in kaart brengen welke vragen er spelen en wat ik daarin kan betekenen met een raming van de kosten.