Nadenken over nalatenschap

Veel mensen ervaren dit als lastig en best wel confronterend. Immers, we staan daar liever niet te lang bij stil. Toch is het verstandig om van te voren wel over de nalatenschap na te denken. De nalatenschapscoach helpt bij het ontrafelen van de eigen wensen en ideeën hierover en bij het ordenen en vastleggen van de vele zaken waar uw dierbaren voor moeten zorgen als u dat zelf niet meer kan. Denk daarbij aan gegevens inzake uw bezittingen, verzekeringen en andere financiële zaken. Veelal is het verstandig om hiervoor een levenstestament op te stellen, welke notarieel wordt vastgelegd en waarin ook uw wensen omtrent verzorging en medische behandelingen kunnen worden vastgelegd. Als nalatenschapscoach help ik u bij het verzamelen van de informatie en wanneer dit nodig is de verwijzing naar en het voorbereiden van een bezoek aan de notaris.


Indien u geen directe familie of anderen heeft die u kunt of wilt belasten met deze zorg voor u, is het mogelijk om mij als levensexecuteur/gemachtigde in uw levenstestament op te nemen.